1 Comment

Urmăresc cu plăcere newsletter-ul și consider recomandările că fiind de buna calitate. In acest context am un feedback despre evenimentul Weekend sessions in urma participării pe 21 mai: momentele oferite sunt de slabă calitate (sesiuni de jazz, ateliere, asa-zis tur ghidat MNAR) și unele incep cu mare întârziere. Ținând cont de prețul biletului, experiența este complet nesatisfăcătoare. Sper sa ajute acest feedback in deciziile viitoare referitoare la promovarea evenimentului in newsletter. Mulțumesc pentru celelalte recomandări.

Expand full comment